Impaktált fog I Móricz Dental Fogászat

Lexikon

Impaktált fog


Impaktált fog: Az impaktált fogak a fog fejlődése során valamilyen akadály miatt nem illeszkednek a fogívbe, az állcsontban megrekednek. Az impaktált fogak hiánya a fogívben mind esztétikai, mind funkcionális problémákat okoz. Az impaktált fog olyan fog, amely nem nő a fogívbe a várt fejlődési időn belül. Mivel a becsípődött fogak nem törnek ki, az egyén egész életében megmaradnak, hacsak nem húzzák ki vagy nem veszik ki sebészi úton. A fogak a szomszédos fogak, a sűrű fedőcsont, a túlzott lágyrészek vagy genetikai rendellenesség miatt válhatnak impaktálttá. Leggyakrabban az impaktált fog kialakulásának oka a nem megfelelő ívhossz és a kinövéshez szükséges hely hiánya. Azaz az alveoláris ív teljes hossza kisebb, mint a fogív (az egyes fogak kombinált meziodisztális szélessége). A bölcsességfogak (harmadik molárisok) gyakran impaktálódnak, mivel ezek az utolsó fogak, amelyek a szájüregben áttörnek. A mandibuláris harmadik moláris fogak gyakrabban impaktálódnak, mint maxilláris társaik.