1114 Móricz Zsigmond körtér 3/a  Bejelentkezés: +3613611222
Nyitva tartás: Hétfő - Péntek: 8.00-20.00  Szombat: 9.00-15.00

Esztétikus fogpotlások, koronák bővebben

Fogpótlások | 2 csoportra osztva
Fix vagy rögzített fogpótlások (korona, híd, gyökércsapos fogművek)
A rögzített (fix) fogpótlásnak nevezzük a gondosan előkészített maradék fogakhoz vagy az implantátumokhoz rögzített (cementezett), a szájból el nem távolítható fogpótlásokat. Eltávolításuk fogorvosi beavatkozással történik. Fontos megemlíteni, hogy a fix fogpótlás az eltávolítás során károsodik, ezért az eltávolított fogpótlás újra már nem helyezhető a szájba. Rögzített fogpótlások: korona, híd, gyökércsapos fogpótlás
Kivehető fogpótlások (részleges, teljes)
Mivel a kivehető fogpótlások esetében oldható kapcsolat van a protézis és a támfog között, így Ön orvosi beavatkozás nélkül is el tudja távolítani azt. A szájhigiénia illetve a fogak tisztítása tökéletesen megoldható.

A fogpótlások feladata:
• rágóképesség helyreállítása
• a beszédzavar megszűntetése
• esztétikai hátrányok javítása
• az arc harmóniájának visszaállítása
• következményes zavarok megelőzése
Fogelvesztést követően mielőbb keresse fel rendelőnket, hogy megfelelő ellátásban részesíthessük!

Fogpótlás | Minitörténelem

A fogak pótlásáról már az ókoriak is gondoskodtak. Már az Etruszkok idejéből (Kr. e. X-IX. századból) maradtak fenn kezdetleges fogpótlások. Technikájuk: aranypántok segítségével hídszerű fogpótlásokat készítettek, melyeket a mardék fogakhoz rögzítettek. Dróttal rögzített fogpótlásokat a Föníciai és görög sírokban találtak. És a római császárság idejére már rendes foglalkozássá nőtte ki magát a fogorvoslás. De a középkorban, mivel az átlag életkor nagyon alacsony volt, nem sok embernek volt szüksége protézisre.

Fogprotézis | anyagok az újkorban

Az újkorban a fogpótlások elefánt vagy marhacsontból, vízilóagyarból teknőspáncélból készültek. Esetenként aranyból és ezüstből vagy halott emberek fogaiból faragták. A fogtechnika fejlődése a növekvő átlagéletkornak és a fogszuvasodás terjedésének volt köszönhető. A XVII. századra már világszerte elterjedt a műfogak használata, bár meg kell említeni, nem túl magas hatásfokkal. Az állcsontok lenyomatát gipszből készítették, ezt fájdalmas beavatkozások sorával kitördelték a páciens szájából, majd a fogászati beavatkozás végeztével újra összeragasztották. Mint már említettük, a műfogsor alapja fából, elefántcsontból, vagy teknőspáncélból készült, a fogak pedig elefántcsontból vagy porcelánból. A kor előrehaladtával illetve a technika rohamos fejlődésével új anyagok kerültek be a fogpótlás világába. Az 1710-es évektől a porcelán és a kaucsuk váltotta fel a régi anyagokat.

Fogpótlás | az első porcelán fog

Dubois Foucou, Napóleon udvari fogorvosa készítette az első porcelán fogat, megjelenése és elterjedése a XIX. század második felére teljesen kiszorította a csontból faragott fogpótlásokat. 1825-ben alapították az első porcelánfogakat készítő gyárat. A korábban használatos elefántcsont és nemesfém alappal rendelkező protézisek után forradalmi áttörést jelentett a fogászatban a kaucsuk protézis, melyet a kaucsuk vulkanizálhatóságát felfedező Goodyear fia, Charles szabadalmaztatott. De még ez a protézis is többnyire rosszul illeszkedett és elég kényelmetlen volt.

Fogprotézis | a viasz és a műanyag megjelenése

Az újabb fejlődési szintet a lenyomatvételben a viasz, később a műanyagok alkalmazása jelentette. Először gumit (kaucsuk), később műanyagokat alkalmaztak a fogakat hordozó alap kialakítására. A viasszal vett lenyomat és a gipszből készült mintakészítés a XVIII. században vált általánossá. A protézist vagy az ép fogakat tönkretevő fonalakkal, majd a századvégtől egy kicsit kíméletesebb kapcsokkal rögzítették a fogakhoz. Majd a rugós protéziseket felváltották a légnyomás és az adhéziós erő kihasználásán alapuló protézisek.

Fogprotézis – foggép | a modern fogászat megteremtője
P. Fauchard-t (1678-1761) jegyzik a modern fogászat megteremtőjeként. Szaktudásának köszönhetően, ő volt az első, aki teljes, a két fogsort rugóval egymáshoz kapcsolt protéziseket (foggépeket) készítette. Követői nem sokkal később már gyökérbe rögzített csapos fogakat is készítettek. Ezeknek a modern kivehető protéziseknek rögzítése a víz kapilláris hatásának segítségével történt, persze ennek alapja, a fogsor tökéletes illeszkedése volt.

Fogprotézisek a XX. században | ínybe ültetett műfogak

A nem kivehető, vagyis ínybe ültetett műfogak, beültetésének újabb technikájának megjelenése a XX. század második felére tehető. 1825-ben készítette az első amalgámtömést, Murphy egy londoni fogorvos Mint az napjainkra kiderült az amalgám higanytartalma mérgező és allergiás tüneteteket vált ki. Az első amalgám-tömés egy Murphy nevű londoni fogorvos keze alól került ki 1825-ben. Mai felfogás szerint az amalgámban lévő higany folyamatosan oldódik ki a tömésből, ami mérgező, és allergiás tüneteket okoz.
A XX. században a rohamos fejlődésnek indult a fogászat és a fogtechnika. Rohamosan fejlődött a fémöntési technika, egyre újabb anyagok forradalmasították a fogpótlásokat és a töméseket. Fontos állomás volt a rozsdamentes fogászati acél és az aranynál olcsóbb ezüst-palládium-ötvözetek kifejlesztése. Ezzel a kevesebb pénzzel rendelkezőknek is elérhetővé téve a korona- és hídpótlásokat. 1936-tól jelent meg a fogászatban az akrilát (metakrilsavas metilészter alapú) fogászat i műanyag, amely kiszorította a kaucsukot és részben átvette a porcelán szerepét.

Protézisek | napjainkban
Napjainkra a fogászati kezeléseknél már alapvető kritérium, hogy teljes mértékben figyelembe kell venni az állkapocsízület egyéni működési sajátosságai, az életkor szerinti változását a fogatlan állcsontnak, az artikulációt, és természetesen a használt anyagok és szervezet kölcsönhatását, az esetleges allergiás reakciókat. Így érhetjük e a teljesen egyénre szabott fogászati kezelésekkel és fogpótlások készítésével a maximális elégedettséget.

Esztétikus fogpótlások, koronák | rutinszerű fogászati beavatkozás
Amikor egy fog funkciói (rágás, esztétikus) töméssel, betéttel már nem állíthatók helyre, korona készítése indokolt. Fogorvosi rendelőnkben ma már rutinszerűen készülnek élethű, természetes hatású koronák, hidak és profi fogpótlás.
A korona a fog teljes felszínét beborító restauráció, mely megvédi a fogat a töréstől. Nem színeződik el, tartós fogpótlás.

Koronák | a modern előkészítés szabályai szerint
A modern fogelőkészítés szabályai szerint a koronák leggyakrabban a fogíny széléig érnek és a Fogorvos által a fog anyagában körkörösen kialakított kis vállakon ülnek. Ezáltal a korona átmenet Nélkül megy át a fogba, melynek eredményeképpen nem irritálódik a fogíny és a fogpótlás észrevétlen marad.

Fogpótlások | anyagok
A korona anyagát tekintve leggyakrabban fémkerámia, ami azt jelenti, hogy egy vékony fém vázra porcelánt égetnek. Végeredményben csak a porcelán látszik. Nagyon tartós fogpótlás, de a fog természetes Transzparenciáját nem mindig tudja visszaadni.
A fémmentes koronák- bár jóval költségesebbek - a fog esztétikumát tökéletesen utánzó restaurációk. Technológiáját tekintve lehet Bell-Glass, empress préskerámia vagy a legkorszerűbb CAD-CAM Technológiával készülő procera korona.

Esztétikai fogászat | hiányzó fogak pótlása
Hiányzó fogak pótlásának egyik módja a híd készítése, amikor a hiányt határoló fogakat pillérként Használjuk fel a fogpótláshoz. A hidak anyaga leggyakrabban fémkerámia, mivel leginkább ez képes ellenállni a hidakat érő erőhatásoknak, fizikai terheléseknek.
Kisebb fogpótlás esetén készíthetünk fémmentes hidakat is, például CAD-CAM technológiával készülő procera hidat.

Kivehető protézisek | Kivehető fogpótlás
Akkor készülnek, amikor a megmaradt saját fogak száma és elhelyezkedése nem teszi lehetővé híd készítését. Ma már rendelkezésünkre állnak olyan modern rögzítő rendszerek, amelyek nem látszanak és igen stabil fogpótlást biztosítanak.
A korszerű, kivehető fogpótlás az úgynevezett kombinált fogpótlás, amikor a kivehető rész valamilyen a fogsor alatt elrejtett apró finommechanikai rögzítővel kapcsolódik a megmaradt fogakra készült koronákhoz.
Az ilyen módon készült fogpótlás ugyanolyan stabil a szájba, mint egy híd. Nem lötyög, nem emelkedik el, csupán fogtisztításkor kell kivenni.

Foghiány | rendellenességek
Pácienseink sokszor könnyelműen kezelik a foghiány-kérdést, amennyiben nem okoz feltűnő esztétikai problémát.
Mivel már egy fog hiánya is további rendellenességeket okozhat (pl. felborul a kontaktpont-rendszer, a hiányzó foggal szemben lévő fog kiemelkedhet, átalakulnak az erőhatások), fontos hangsúlyoznunk,
Hogy nemcsak esztétikai hiányossággal állunk szemben. Mindenképpen érdemes helyreállítani a zárt fogsort a hiány pótolásával. Minél később kerül rá sor, annál nehezebb a restauráció.

Fogpótlás fajták | Hidak
A hiányt pótló műfogakat a gondosan előkészített maradék fogakhoz, gyökerekhez vagy az azokat helyettesítő implantátumokhoz rögzítő fogpótlás a híd. Nem foglal több helyet, mint az elvesztett természetes fog.

Fogpótlás | a híd
• hídtest, ez pótolja hiányzó fogat vagy fogakat
• pillér – erre támasztjuk a hidat, mely lehet gondosan előkészített természetes fog, gyökér vagy implantátum
• a horgony segítségével rögzítjük a hidat a pillérekhez. A horgony, az esetek többségében teljes borítókorona, emellett lehet inlay, részleges borítókorona vagy csapos fogmű
A fent említett horgonyokat cementezéssel kerülnek rögzítésre a pillérfoghoz. A hidat kizárólag csak fogorvos tudja eltávolítani a horgonyok roncsolásával. Emiatt a híd nem újrahasznosítható.
A hidak elhorgonyzása a pilléreken történik. A fog pillérként való hasznosításához, a fogat le kell csiszolni és a foganyagot el kell távolítani. Egyszerű hídnak azt a hidat nevezzük, amit csak a hiányt határoló, szomszédos fogakon horgonyzunk el.

A híd | anyagok
A hidak anyagukat tekintve a következők lehetnek:
• fém-kerámia } Több fog hiánya esetén is tartós, mindez a fémváznak köszönhető. Erre a fémvázra égetik rá egy speciális technikával a porcelánt, aminek köszönhetően, esztétikailag is tökéletes híd készíthető. Hátrányaként említhető, hogy a fémvázzal szemben kialakulhat allergiás reakció.
• arany-kerámia } Kitűnő másolata a természetes fogak színének, a sárga színnek köszönhetően. A porcelán felvitele után a megtévesztésig hasonlít a fogak természetes színéhez. Az aranyváz stabilitása tökéletes. Nem nemesfém allergia esetén is alkalmazható.
• fémmentes cirkónium-oxid } Semmilyen fémet nem tartalmaz. A híd váza cirkónium-oxidból épül fel, mely négyszer erősebb a fémeknél. Fémallergia esetén is alkalmazható, tökéletes esztétikus élményt adó. Hátrányaként említhető a viszonylag hosszú fogtechnikai elkészítési idő, valamint a magasabb költségek.

Hídkészítés | menete
Első lépésként -mint minden fogászati beavatkozás-, a híd készítése is a konzultációval, anamnézis felvétellel, vizsgálattal kezdődik.
Második lépés a kezelési terv elkészítése.
Harmadik lépésben preparálni illetve csiszolni kell a híd készítése során a horgonyok elhorgonyzására szánt fogat, melyet helyi érzéstelenítésben végzünk. Ezt követi a csonkokról való lenyomatvétel, mely ezután a fogtechnikai laborba kerül, ahol először a híd váza készül el.
Negyedik lépésként vázpróbát végzünk, és ellenőrizzük a váz stabilitását, behelyezhetőségét és tisztíthatóságát. Ha minden megfelelőnek bizonyult, a fogtechnikai laboratórium elvégzi a váz leplezését.
Ezen idő közben a lecsiszolt csonkokra ideiglenes koronát helyezünk, így Önt semmilyen esztétikai hátrány nem éri!
Utolsó lépés, a kész (leplezett) híd beragasztás előtti bepróbálása-ellenőrzése, majd végleges rögzítése ragasztócementtel.

Speciális hídtípusok | inlay
Ezt a speciális hídtípust abban az esetben ajánljuk, amennyiben a szomszédos fogakban tömés vagy szuvasodás van. Az inlay módszer lényeg, hogy a hiányt határoló fog elcsiszolása helyett a fogban levő kis szuvasodás, vagy a tömés átalakításával egy üreget képzünk. A foghiány előtti, és a foghiány mögötti fogakban is szükséges egy kis üreg készítése. Majd mindkét üregbe egy speciális ragasztó segítségével ragasztjuk be a végleges hidat, ami egyrészről pótolja a hiányzó fogat, másrészről az inlay esztétikusan tölti ki a fogban kialakított üregeket is. Az inlay elhorgonyzású híd legnagyobb előnye, hogy a foghiányt határoló ép fogakat nem kell lecsiszolni, míg hátránya, hogy nagy foghiány esetén nem alkalmas a pótlására.

Speciális hídtípusok | Implantátum elhorgonyzású
Egy fogíven belüli több fogas hiánynál, amikor nem elég a maradék fogszám, vagy azok nem javasoltak a felhasználásra, implantátum elhorgonyzású híd készítését preferáljuk. Ebben az esetben csak az elhorgonyzás szempontjából fontos fogak helyére teszünk implantátumot, és ezeken horgonyozzuk el a hidat. Az implantáció során az állcsontba titán csavarok kerülnek. Ezek a foggyökér funkcióját látják majd el. Az implantátum beültetést követően 4-6 hónapig tart a gyógyulási időszak. Ennek eltelte után helyezzük fel az implantátumokra a speciális felépítményt, amely a híd tartópilléreként szolgál majd, biztosítva a megtámasztást. A híd pillérhez való rögzítése történhet ragasztással vagy csavarozással.

Speciális hídtípusok | Körhíd
Az egész fogsorra kiterjedő hidat nevezzük körhídnak, amely kerek egységbe foglalja az adott állcsontban elhelyezkedő összes fogat.

Esztétikai fogászat | Gyökércsapos fogpótlás
Gyökércsapos fogpótlásnak a fogpótlás azon típusát nevezzük, amely a gyökércsatornába vezetett rögzített csap segítségével pótolja a fog koronáját vagy annak egyes részeit. Ha Ön kiterjedt koronai defektusú fogakkal rendelkezik, ezzel a módszerrel rekonstruáljuk. Kizárólag gyökérkezelt fogba helyezhető gyökércsap. A csap funkciója a koronai felépítmény elhorgonyzása. Akkor javasoljuk a gyökércsap behelyezését, ha a röntgenkép ép, gyulladásmentes csontállományt mutat a gyökér körül.
Csapos fogmű készítése esetén - általában –nem a korona eredeti alakját állítjuk helyre. Egy műcsonk készül, mely leginkább egy lecsiszolt foghoz hasonlítható. Erre készítjük a borítókoronát, melyet cementtel rögzítünk.

Gyökércsapos fogpótlás | felhasználási javaslatok
• Fogtörésnél épen maradt gyökér esetében
• Fogszuvasodás miatt jelentősen sérült vagy elpusztult fogkorona esetében
• Koronához előkészített fog esetében, ha a csonk 3mm–nél alacsonyabb
• A fog tengelyállásának korrigálása esetében

Gyökércsapos fogpótlás | Készítésének feltételei
• Ha a gyökér min. 8-10 mm hosszúsággal rendelkezik
• Ha a gyökérhossz legalább 2/3–a még felhasználható a csap elhorgonyzására
• Ha tökéletes a gyökértömés, és ez szükség esetén könnyen eltávolítható

Gyökércsapos fogpótlás | felhasználásának ellenjavallatai
• Ha a foggyökér görbe, vagy túl rövid
• Ha a fog egy része az íny alá tört
• Ha kórós folyamat tapasztalható a gyökércsúcs körül
• Ha a gyökértömés nem tökéletes, falálló, vagy csúcsig érő
• Ha mozog a fog
• Ha még nem fejeződött be a gyökér fejlődése
• Ha túl szűk a gyökércsatorna

Gyökércsap | típusok és jellemzők
• Gyári gyökércsap, mely előre gyártott és több méretben készül. A gyári gyökércsap nagymértékben leegyszerűsíti és meggyorsítja a gyökércsapos fogpótlás elkészítését. Hátrányaként meg kell említeni, hogy nem illeszkedik elég pontosan a gyökércsatornába, emiatt nem 100%-os a rögzíthetősége. Anyagát tekintve, készülhet fémből vagy szénszállal megerősített műanyagból.
• Fogtechnikai laboratóriumban készített öntött gyökércsap

Gyökércsapos fogpótlás | a készítés menete
Mint már fentebb említettük, a gyökércsapot csak gyökérkezelt és gyökértömött fogba lehet behelyezni. A fog gyökérkezeltségérő a röntgenkép ad tájékoztatást. Ezért szükséges minden esetben röntgenfelvételt készíteni, ha a gyökércsapos fogpótlást választjuk. A felvételen jól látszik, hogy van-e gyökértömés, milyen hosszú a gyökér, és milyen lefutású, van-e gyökércsúcsi elváltozás, görbe-e a gyökér?!

Gyökércsapos fogmű | gyökérkezelés
Következő lépésben -ha szükséges-, a fog gyökérkezelése után, tökéletesen falálló és kellő hosszúságú tömést készítünk, majd kezeljük a gyökércsúcsi elváltozásokat. Fontos tudni, hogy új gyökértömés esetén legalább 24 óra múltán lehet csak a gyökércsapot a fogba behelyezni. A gyökércsap számára furatot készítünk, majd lenyomatot veszünk róla, ami a fogtechnikai laborba kerül, ahol gipsszel kiöntik, és elkészítik a mintát. A gyökércsapos fogpótlás, ezen a gipszmintán kerül végleges elkészítésre. Az elkészült gyökércsap pontosan fog illeszkedni a gyökércsatornába megfelelő stabilitást biztosítva ez által a felépítménynek.

Gyökércsap | utolsó fázis
Az utolsó fázisban ellenőrzésre kerül a csap illeszkedését, és amennyiben minden megfelelő, beragasztjuk a gyökércsatornába ragasztócement segítségével. Ezt követően készítjük el a csapos fogművet borító felépítményt. Majd borítókoronával látjuk el a gyökércsapos fogpótlás lecsiszolt fogat mintázó a szájüregben látható részét. Ezt követi az ismételt lenyomatvétel, mely már a beragasztott gyökércsapos fogművel együtt készül. A lenyomatot a fogtechnikai laborban kiöntik gipsszel, és erre a mintára készül el a fogkorona, melyet a következő ülésben bepróbáljuk. Ha megfelelően illeszkedik és esztétikailag is kielégítő, ragasztócementtel a gyökércsapos fogpótláshoz ragasztjuk.

Esztétikai fogászat | régi fémkoronák cseréje
A több éve fémkerámia koronát viselőknél, az ínyszél mentén szürke szegély alakul ki. Ez esztétikailag nem túl felemelő látvány, különösen a frontális jól látható régióban. Esztétikai fogászati rendelőnkben régi fémkerámia koronáját tökéletesen esztétikus koránára cseréljük, hogy mosolya ellenállhatatlan legyen.

Fémkerámia korona | szürke szegély az íny körül
Az íny mentén kialakult szürke szegély minden esetben, a fémkerámia korona alkalmazásának köszönhető. Ennek oka egyrészről azzal magyarázható, hogy a hagyományos előkészítés során a fogtechnikusnak nem jelezhető egyértelműen a preparálás széle. Ennek következtében az elkészült korona az íny alá terjedhet, irritációt, ínyvisszahúzódást okozva, amitől a korona fémváza láthatóvá válik. Másrészről pedig a fémvázat, a korona széli részein egy leheletnyi vékony porcelán borítja és emiatt tűnik át a fogkorona fémváza.

Fémkerámia koronák cseréje | típusok
• Nagy szakítószilárdságú teljes szintetikus kerámia koronák
• Számítógép által tervezett és elkészített cirkónium–oxid koronák
• 0,2-0,3 mm vastagságú aranyvázra készülő, galvanizált aranykerámia koronák

Fémvázas korona | csere előtt
Nagyon fontos megemlíteni, hogy mivel a fém elnyeli a röntgensugarakat, így csak a régi korona illetve híd levétele után szembesülünk az alatta lévő fogcsonk színéről és állapotáról. Tehát a korona eltávolítását és a csonk megvizsgálását követően készítjük el a személyre szabott kezelési tervet.

Kerámiakorona a régi fémkorona helyett | a fog kezelése nélkül
• Lecsiszolt jó állapotú fog esetében
• Kisebb szuvasodásnál
• Ha a fog színe nem túl sötét korona alatt
• Ha vállas formájúra csiszolhatóak a hagyományos módon előkészített fogak

Kerámiakorona a régi fémkorona helyett | a fog kezelésével
• Ha gyökérkezelésre van szükség a korona alatt elhalt miatt
• Ha nagy rész hiányzik a fog koronájából és a korona alászuvasodott
• Ha túl mélyen preparáltak az íny alá a korábbi hagyományos fogelőkészítés során

Teljes porcelán korona | nem készíthető
• Ha sötétszürkésen színeződtek el a korona alatt a fogai
• Ha a fogában fémcsap van, amit nem lehet eltávolítani
• Ha a preparálás után megmarad csonk túl kicsi és csappal sem lehet megerősíteni a fogat

Fémmentes koronák | Fajtái
• Teljes kerámia korona
• Ideiglenes, úgynevezett akrilát korona
• Cirkónium-oxid korona
• CAD/CAM technológia

Fémmentes korona | Teljes kerámia korona
A tökéletes esztétikai élményt nyújtó fémmentes korona, fémváz nélkül készülő fogpótlás. Pozitív tulajdonsága, hogy nagyon jól harmonizál a természetes fogak színével. A fémmentes koronák vagy teljes kerámiából (tiszta porcelán koronák) vagy cirkóniumból CAD/CAM technológiával készülnek:

Fémmentes fogpótlás | az esztétika mindenekelőtt
Amikor elengedhetetlenül fontos az esztétika, elsősorban a jól látható metszőfogaknál nélkülözhetetlen a fémmentes fogpótlás használata

Teljes kerámia korona | porcelán korona
Mint már korábban is említettük, a teljes kerámia koronák egyáltalán nem tartalmaznak fém vázat. A színe csaknem teljesen azonos a fogak színével, esztétikailag tökéletes látványt nyújt a preparált fog felszínét tökéletesen beborítja.
A fogkorona mini történelemben már említettük, hogy már több mint száz évvel ezelőtt is készítettek kerámia koronát, azonban mindennapos használatuk csak az utóbbi esztendőkben vált általánossá.

Fémkerámia korona | kontra teljes kerámia korona
A fémkerámia koronák is nagyon esztétikus látványt nyújtanak, azonban a fémváznak köszönhetően a beeső fényt nem tudják átengedni. A teljes kerámia koronák a fémmentességnek köszönhetően viszont, tökéletes fényáteresztő hatással bírnak, ettől hatásuk sokkal természetesebb, élet hűbb. A teljes kerámia koronák esztétikai szempontból tökéletesen illeszkednek –akár UV fényben is- a természetes fogakhoz. A teljes kerámia korona egyetlen hátrányának az róható fel, hogy gyengébb szakítószilárdságúak, amit –természetesen- a fogak megfelelő csiszolásával kompenzálhatunk.

Teljes kerámia korona | előkészületek

A fog vállas preparálási technikájával kezdődnek az előkészületek, teljes kerámia koronák alkalmazásánál. Fontos, hogy az íny megvédése és egészsége érdekében, emellett a jó lenyomat készítéséhez a preparáció szélét az íny felett, a korona ínyhez legközelebbi részén kell kialakítani. Felső frontfogaknál, esztétikai okokból íny alatt is végzünk, preparációt, melynél a szél 0,5 mm-re fut a szabad ínyszél alatt. A már sokszor emlegetett, körkörösen kialakított derékszögű perem (váll) adja majd a támaszkodáshoz a felületet a borítókorona részére. Ahhoz, hogy az ínyt megvédjük az irritációtól a borítókorona nem nyomódhat az íny széle alá.

Teljes kerámia korona | előnyei
• Nem alakulhat ki fémallergia
• Az íny széle egészséges marad, nem lesz gyulladt, nem szürkül el
• Mivel nincs fémváz, fényáteresztőek
• Esztétikailag tökéletes és tartós a hatása
• Megtévesztésig hasonlít a természetes fogakhoz
• Szín- és formatartó, kopásálló
• Szövetbarát, nem allergizál, nem toxikus
• Széli záródása tökéletesen pontos
• Mivel a lepedék kevésbé tapad meg a felszínén, nem alakul ki ínygyulladás

Porcelán korona | Hátrányok
• Erősen igénybe veszi a fogágyat, vagyis a fogak tartószerkezetét, ezzel a fogágy megbetegedéseit idézheti elő, nagyon alacsony rezgéscsillapító hatásfoka miatt
• Könnyen megrepedhet, merev szerkezete miatt nem hajlítható
• Nagyobb rágóerő esetén alkalmassága megkérdőjelezhető így az esetek többségében csak metszőfogakra ajánlottak. Őrlőfogaknál fémvázas koronát javaslunk.
• Nem javítható, törés, repedés esetén újat kell készíteni
• A porcelánkorona tartóssága és terhelhetősége érdekében megfelelő vastagságúra kell készíteni, ez pedig nagyobb mennyiségű foganyag eltávolításával jár.
• Nem készíthető porcelán korona az alsó metszőfogakra, kicsinységük miatt
Gondolta volna, hogy a tökéletes esztétikum és a fémmentesség az alkalmazhatóság hátrányára is válhat a teljes kerámia koronáknak? Persze ez megfelelő tervezéssel könnyen orvosolható, és még a nagymértékben elszíneződött fogak és sötét csapok meglétekor is tökéletes hatást érhetünk el.

Porcelán korona | felhelyezés előtt
• Ha foga nagymértékben elszíneződött először is fogfehérítést javaslunk
• Mivel a fémes szín átüthet a koronán, így régi fémcsapot tartalmazó fog esetében, feltétlenül fontos annak eltávolítása. Az eltávolított fémcsap helyére fogszínű csap kerül, majd erre helyezzük fel a porcelán koronát.

Fémmentes korona | alkalmazási ellenjavallatok
• Amíg nem fejeződik be véglegesen a gyökér fejlődése. Oka, hogy többnyire nem lehet elkerülni a pulpakamra megnyílását a csiszolás közben, amit viszont gyökér kezelni kell. A fejlődésben lévő gyökerek esetében pedig ezt nem lehet tökéletesen kivitelezni.
• Ha a preparált csonk rövidebb, mint 4mm
• Erősen kopott fogakra
• Mélyharapás estén. Mélyharapásnak nevezzük, ha a felső fogak túlérnek az alsókon, vagyis teljes hosszában eltakarják az alsó fogakat, esetleg még az ínyt is. Normális harapás esetén a felső fogak bár az alsók elé harapnak, illetve túl is érnek azokon, de csak az alsó fogak rágó élét takarják el.

Kerámia korona | elkészülési idő
A teljes kerámia korona elkészülési ideje nagyjából egy hét. A várakozás idejére, ideiglenes koronával látjuk el lecsiszolt fogait, egyrészről az esztétika, másrészről foga védelmének érdekében. Fémmentes kerámia korona a legjobb megoldás metszőfogai tökéletes és esztétikus helyreállítására!

Cirkónium-oxid koronák | mi is az a cirkónium-oxid
A cirkónium-oxid a cirkonium nevű elem oxidja, oxigénnel alkotott vegyülete. A cirkónium (cirkon) a periódusos rendszer 40. helyén található, a fémek csoportjába tartozik. Nagyon kemény, nagy szilárdságú anyag, amely még az acélt is képes elmetszeni. 

Cirkónium-oxid | tulajdonságok
A cirkónium-oxidot nyugodtan nevezhetjük porcelánnak, különösen ellenálló, nagy hajlítószilárdságú és keménységű anyag. Ezen tulajdonságai eléréséhez a cirkónium-oxid laboratóriumi körülmények közötti speciális módszerekkel való kezelése szükséges, melynek következtében hajlítószilárdságát tízszeresére növelik a porcelánéhoz képest. Pont ennek köszönhetően sokáig nem is tudták felhasználni a fogászatban, megfelelő megmunkáló gépek hiányában. A CAD/CAM rendszerek megjelenése hozta az áttörést az 1990 évek elején, melyek segítségével tökéletesen feldolgozhatóvá vált a cirkónium-oxid.

Cirkónium-oxid korona | felhelyezési technika
A cirkónium-oxidvázas korona, mely porcelánnal leplezett korona, csak vállas technikával gondosan előkészített fogak esetében alkalmazható, ezzel biztosítva a fogágy védelmét, kizárva az ínyvisszahúzódás és gyulladás lehetőségét.

Cirkónium-oxid korona | felhelyezési előkészületek
Mint már említettük, a cirkónium-oxid korona a fog vállas előkészítésével helyi érzéstelenítésben kezdődik. Ezt követően a fogakról történő pontos lenyomatvétel után a lenyomatot a fogtechnikai laborba küldjük, ahol a technikus elkészíti a gipszmintát. A gipszmintát lézeres letapogató gép segítségével digitalizálják, majd számítógép által vezérelt gépek kifaragják a korona vázát a cirkónium tömbből.
Ezt követően a cirkónium-oxid vázra rárétegezik a hagyományos porcelán leplező anyagot, az Ön fogaihoz illő színben. A rétegeket égetik, végül polírozzák.
A cirkónium-oxid koronák esetében az előkészítésre és lenyomatvételre fordított idő több mint a hagyományos fémmentes koronák esetében, ami pontosan illeszkedő, tökéletes esztétikai élményt nyújtó fogkoronaként térül meg.
Az elkészült porcelán koronát speciális ragasztó cementtel rögzítjük.

Cirkónium-oxid korona | előnyök
• Teljesen fémmentes, ami garantálja, hogy a természeteshez megszólalásig hasonló, tökéletes esztétikumú koronák készíthetők
• Szövetbarát, nem vált ki allergiás reakciót, nincs mérgező hatása
• Nem vezeti az elektromosságot
• Védelmet nyújt a kellemetlen hideg/meleg érzékenység esetén
• Nagy szilárdságú, a rágófogaknál is remekül használható
• Magas hajlítással szembeni ellenállással bír
• Nagyon kemény a fémeknél is erősebb fogszínű anyag
• A CAD/CAM megmunkálási technológiának köszönhetően pontos illeszkedés érhető el
• A fog vállas előkészítésének köszönhetően nem alakul ki ínygyulladás, ínyvisszahúzódás
• Erős vázának köszönhetően hidak készítésére is kitűnően alkalmas

Cirkónium-oxid korona | hátrányok
• Költségesebb
• Hosszabb az elkészítési ideje

Cirkónium-oxid kerámia | Mikor ajánlott?
• Bármilyen trauma következtében letört fogkoronák restaurálására
• Régi, rosszul záródó, elszürkült szélű koronák cseréjére
• A nagyon elszíneződött frontfogak esetében
• Szuvas és/vagy többször tömött frontfogaknál
• Implantátumok felépítményeként
• Tökéletes esztétikai elvárások esetén

CAD/CAM technológia | a fogászat csúcstechnológiája
Napjaink modern fogászatában a computer-technika rohamos fejlődésével végre lehetővé vált a cirkónium-oxid megmunkálása és hasznosítása. A hatalmas szilárdságú cirkónium-oxid megmunkálása a hagyományos labortechnológiákkal nem volt lehetséges. A fogtechnika igazi áttörését a cirkónium-oxid megmunkálására alkalmas CAD/CAM rendszerek megjelenése hozta.

CAD/CAM rendszerek | két féle technika

A CAD/CAM rendszerek a fogművet két féle technika alkalmazásával faragják.
• Szinterezett technika, a már égetett tömbből való kifaragás
• Nyers technika, a nyers tömbből faragott vázat kiégetik egy speciális kemencében, melynek során eléri végleges tulajdonságait
Mindkét technika esetében, a számítógépes tervezés után tökéletes pontosságú fogpótlások készülnek.

CAD/CAM | a technológia felépítése
CAD (Computer Aided Design – Computer Segítségével Tervezett) – ez a rendszer softver része, vagyis computer vezérelt tervezés. A program segítségével megjelenik a számítógép monitorján a szenzorokkal letapogatott gipszminta, melyről digitális mintát készít, erre pedig a felépítmény virtuálisan tervezhető. Ezen a digitális mintán terveződik a korona, ezzel biztosítva a készülendő restauráció tökéletesen pontos illeszkedést.
CAM (Computer Aided Manufacturing – Computer Segítségével Elkészített) – a rendszer "megvalósító" része. Egy frézgép, ami a megtervezett korona vázát kifaragja a megfelelő anyagból. A CAM egység egy számítógép által vezérelt maró.
A váz elkészülte után a vázat fogtechnikusunk kompatibilis kerámiával leplezi, az Ön egyéni esztétikai igényeinek, és a biomechanikai illetve higiénés követelményeinek megfelelően. A CAD/CSA technológia segítségével tökéletesen esztétikus, a természetes fogak színéhez megtévesztésig hasonló, a fogak alakját hűen tükröző korona készül.

Ideiglenes koronák | akrilát koronák
Amíg elkészül a végleges borítókorona a zománctól megfosztott lecsiszolt csonkot védeni kell, hiszen orvosi ellátást igénylő sebnek tekinthető. A megfelelő védelmet a speciális műanyagból, akrilátból készült ideiglenes korona adja, mely fogszínű, így esztétikailag is kielégítő hatású. Ez az anyag csak és kizárólag átmeneti megoldást jelent, mivel gyorsan kopik, nem jó a széli záródása, vagyis viselése, csak a végleges korona behelyezéséig javallt. Rögzítése ideiglenes rögzítő cementtel történik, így eltávolítása a fog roncsolása nélkül megvalósítható. Emiatt viszont könnyen előfordulhat, hogy leesik a korona, amit fogászati centrumunkban soron kívül visszaragasztunk!

Ideiglenes korona | előkészületek
A fogászati kezelés hosszától illetve végleges fogpótlás elkészültének határidejétől függően az ideiglenes korona készülhet a rendelőben vagy a fogtechnikai laborban.
• Ha a kezelési idő mindössze egy-két hetet vesz igénybe, akkor az ideiglenes pótlás a fogorvosi székben készül el. Ebben az esetben már a csonk előkészítését megelőzően veszünk egy lenyomatot a fogakról, ezt követi a csiszolás, majd a lenyomat akriláttal való kitöltése következik, amit visszahelyezünk az előkészített fogra. Miután megszilárdul, eltávolítjuk a koronát a lenyomatból, megfelelő alakúvá csiszoljuk, majd ideiglenes rögzítő cementtel a fogcsonkhoz ragasztjuk.
• Ha a kezelési idő esetlegesen hónapokat vesz igénybe, tartósabb megoldást kell választani. Ebben az esetben az ideiglenes koronát a fogtechnikai laboratóriumban készíti el a fogtechnikus.

Fém-kerámia | koronák
Ahogy a neve is jelzi a fém-kerámia koronák készítésekor, a korona stabilitását, a különböző fémek ötvözetéből kialakított fémváz biztosítja, melyre rákerül a fogak színével megegyező porcelánleplezés. Ezen ötvözetek közül a legnépszerűbb, a nikkel-króm ötvözet, mely, mint már fentebb említettük nyomokban más elemeket is tartalmaz. Napjaink újdonsága a nikkelmentes ötvözet, mely kiküszöböli a nikkel allergiát. A leplezés anyaga pedig kerámia, melyet 900C-on különleges égetéssel tapadó oxidréteggel rögzítenek a fogtechnikai laboratóriumban.
Következő lépésben a fémváz próbája, vagyis a még leplezetlen fémkorona kerül bepróbálásra. Így még időben észrevehetőek az esetleges hibák, amik a leplezés után már nem korrigálható.
Mivel a fogakat a hagyományos fémkerámia koronák felhelyezése előtt, mindig vállasan készítjük elő, a későbbiekben soha nem alakul ki ínygyulladás, vagy szürke ínyszél. Az esztétikai hatás még tovább növelhető, amennyiben a fémváz nem terjed le egészen a váll alapig, és a korona széli - vállon pihenő részét - tiszta porcelánból készítik.
Összességében a fémkerámia koronákról elmondható, hogy élettartamuk hosszú, nagymértékben ellenállóak és a precíz előkészítésnek köszönhetően rendkívül esztétikusak.

Arany-kerámia | koronák
Az arany-kerámia koronák alapját galvanizált aranyból készült váz alkotja, melyre, amint rákerül a porcelánleplezés, a korona kifogástalan esztétikummal fog bírni.
Galvanoplasztikus eljárással kerül fel az arany a gondosan előkészített gipszminta felületére. Az arany-kerámia korona anyagát tekintve 99,9% tisztaságú, mindenféle adalékanyagtól mentes arany, melyből a kb. 0,2-0,3 mm vastagságú váz készül. Megfelelő rétegvastagságot 6-8 óra alatt érhetünk el. Az elkészült aranyvázat nem kell a későbbiekben tovább alakítani, mivel az arany az előkészített gipszmintára galvanizálódik. A galván technológia segítségével az elkészült aranyváz tökéletes pontossággal illeszkedik a mintára így a lecsiszolt fogra is. Ennek következtében nem alakul ki rés a fogak között, ezzel minimálisra csökkentve a korona alatt a szekunder szuvasodás kialakulását.

Aranykerámia korona | előnyök
• Váza kemény és rendkívül ellenálló
• Nagymértékű teherbíró képesség
• Élettartama hosszú
• Az előkészített fogakon tökéletes a felfekvése pontos a széli záródása
• Kisebb mértékű foganyag vesztéssel jár, mivel az aranyváz 0,2-0,3 mm vastag
• Minimális az allergia és a korrózió esélye a 99,9%-os aranytartalom miatt
• Természetes színhatás az aranysárga színnek köszönhetően
• Esztétikailag kiváló hatás, amely ugyancsak a nagyon vékony aranyváznak köszönhető, ugyanis így jóval vastagabb leplező kerámiaréteg vihető fel a vázra.

Vállas korona | előkészítés
A hagyományos módszerekkel készült koronáknak számos hátránya van. Előkészítés során kevesebb foganyagot kell ugyan eltávolítani, viszont emiatt nem különíthetők el egyértelműen a preparált és preparálatlan felszínek, nem határozható meg pontosan a korona széle. Ennek következtében hagyományos előkészítésnél a korona széle sokszor az íny alá került irritálva ezáltal azt. Hosszútávú következményként ínygyulladás, majd az íny visszahúzódása jelentkezett. Így az eredetileg fogíny alá helyezett koronaszél láthatóvá vált, ami egy szürke vonal formájában mutatkozott a korona és az íny határán. Ez esztétikai hátrányt jelentett a páciensek számára, ezen kívül az ínygyulladás és visszahúzódás következményeként idővel fogágybetegség, csontpusztulás jelentkezett.
Ezt a hagyományos csonkelőkészítési módot számos hátrányos következménye miatt rendelőnkben nem használjuk.
Fogászatunkon a modern vállas preparálást alkalmazzuk, melynek során egy kis vállat alakítunk ki a fogak ínyhez nagyon közeli részén – de nem az íny alatt. Ez a váll kitűnő megtámaszkodást biztosít a korona számára, tulajdonképpen ezen a vállon ül a korona. Erre a váll részre a fogtechnikus egy különleges, kis zsugorodású kerámia réteget visz fel esztétikai céllal, hogy a korona fémszínű áttetszését a fognyaknál megakadályozza. Ezen felül a korona nyaki részének szilárdsága is megnő. Ahhoz hogy a csonk az íny alatt vállasan csiszolható legyen, a fogorvos egy speciálisan bevont fonalat lassan és óvatosan a foggyökér és az íny közé helyez (benyomkodja). Rövid hatóidő után a fonalat eltávolítja. Ezt a kezelési fázist fogorvosunk szükség szerint megismétli. A csiszolás végeztével egy kis rés lesz a fogíny és a gyökér között, és levehető a precíziós (nagypontosságú) lenyomat. Ezután fogtechnikusunk elkészíti a pontosan illeszkedő koronát, így nem kell többé attól aggódnia, hogy szürke lesz az ínyszél a korona mellett.

A vállképzés célja:
• Hely biztosítása a leplezés számára
• Preparált és preparálatlan felszín egyértelmű elkülönítése
• A fogágy védelme
• Korona megtámasztása
A vállas korona előnyei:
• Megőrzi az íny és fogágy egészségét
• Nem alakul ki szürke ínyszél
• Pontos széli záródást biztosít, a korona széle nem áll el a fogtól, így csökken az alászuvasodás esélye
• A fémszegély kívülről nem lesz látható
• A fog eredeti alakja visszaállítható, ez is védi a fogínyt
• Elkerülhető az ínygyulladás és az íny visszahúzódása

Milyen koronákat lehet vállas előkészítéssel készíteni:
• Fémkerámia koronákat
• Aranykerámia koronákat
• Teljes porcelán koronákat
• Cirkónium-oxid koronákat

Kivehető fogpótlás, | Amit a kivehető fogpótlásról tudni kell
Kivehető fogpótlás a neve, minden olyan fogpótlásnak, amit a páciens orvosi beavatkozás nélkül is el tud távolítani. A kivehető fogpótlás legfőbb tulajdonsága, hogy kapcsolat van a protézis és a támfog/támfogak között. A kivehető fogpótlás nagy előnye, az eltávolíthatóságának köszönhető, hiszen így a szájhigiénia, illetve a kivehető fogpótlás tisztítása tökéletes mértékben megoldható.

Részleges kivehető fogpótlások | Ha nem teljes a foghiány
Abban az esetben beszélünk részleges fogpótlás szükségességéről, amikor a fogívben nincs teljes foghiány, viszont a megmaradt fogak száma nem elég, hogy fix pótlásokat készíthessünk. Fontos tudni, hogy a részleges lemezes fogpótlás olyan kivehető fogpótlás, mely a szájüregben nagyobb helyet foglal el, mint a természetes fogak. Ez annak köszönhető, hogy teljesen beborítja a fogatlan állcsontgerincet, sőt a fogak mellett pótolja az elsorvadt csontot is illetve a szájpadlást. A rögzítéshez kapcsokat vagy precíziós elhorgonyzási eszközöket alkalmazunk.

Részleges kivehető fogpótlás | részegységei
• Alaplemez, melynek feladata megtámasztani a protézist, illetve egységben tartása a műfogaknak a mű fogínnyel és az elhorgonyzás eszközeivel. Az alaplemez a fogpótlás nyálkahártya-csont alapzatával érintkező része.
• Anyaga lehet fém, műanyag vagy a kettő kombinációja. A fém alaplemez előnye, hogy vékonyabbra készíthető és lényegesen jobban redukálható, mint a műanyag. A műanyag alaplemez előnye, hogy jobban tapad a nyálkahártya-csont alapzathoz, könnyebben módosítható, korrigálható az anyag
• Műfog, melynek elsősorban a rágás a feladata, de az esztétikai és hangképzési szerepe sem elhanyagolható
• Műíny, melynek feladata a fogak egységbe foglalása és az alaplemezhez való rögzítése. A műíny kiváló megoldás az állcsontgerincek nagyfokú sorvadása vagy hiánya következtében kialakult hátrányos esztétikai hatásnak. A műíny anyagát tekintve, rózsaszínű műanyag, ami az íny színével harmonizál.
• Elhorgonyzás, melynek feladata az elmozdító erőkkel szembeni rögzítése a fogsornak. Az elhorgonyzás eszközei: kapcsok, előre gyártott rögzítő eszközök, billenés gátlók, rágófelszíni támasztékok.

Részleges kivehető fogpótlás | készítés lépései
A részleges kivehető fogpótlások, vagyis a kivehető protézis készítése hosszadalmas, alapos előkészítést igénylő feladat. A kivehető protézis elkészítése elsődlegesen egy személyes konzultációt igényel. A személyes konzultáció keretein belül, megbeszéljük a páciensünkkel a panaszait, átvizsgáljuk a szájüregét, majd egy mindenre kiterjedő részletes kezelési tervet állítunk fel. A kezelési terv elkészültét követően lenyomatvétel következik, melyet a fogtechnikai laborban gipsszel kiöntenek, és a fogtechnikus elkészíti a gipszmintát. Ezután következik a fogpótlás megtervezése, mely a gipszmintán a protézis határainak berajzolásából és a rágófelszíni támasztékok, kapcsok elhelyezkedésének meghatározásából áll. A berajzolt minta, ezt követően a fogtechnikai laboratóriumba kerül ismét, ahol elkészül a fogpótlás alaplemeze, amit a következő alkalommal bepróbálunk páciensünk szájába, mely ha megfelelően illeszkedik, a fogtechnikus elkészíti az úgynevezett próbafogsort. Ekkor ismételt próba következik, gondosan ügyelve az alaplemez stabilitására. Ezután még egy alapos ellenőrzés következik, mely a fogak, a műíny, a műíny vastagsága és esztétikai hatását és az állcsontok viszonyát tartalmazza. Ilyenkor még módosíthatunk a fogak formáján, állásán, nagyságán. Amennyiben minden tökéletesen illeszkedik, az esztétikai hatás megfelelő, a fogtechnikai laborban elkészítik a végleges kivehető fogpótlást.
Fontos megemlíteni, hogy a kivehető protézis betétele illetve kivétele eleinte nehézségekbe ütközhet, de igyekszünk a lehető legalaposabban megtanítani pácienseinknek a megfelelő használatát.

Új kivehető fogpótlás | kezdeti hátrányok
Az új kivehető protézissel gyakorlatilag újra meg kell tanulnia rágni. Mellékhatásként felléphet túlzott nyálképzés, hányinger, mely az esetek többségében néhány nap alatt megszűnik. illetve eleinte a kivehető protézis nyomhatja az ínyt ezzel fájdalmat okozva.
Ilyen esetben, kérjük azonnal keresse fel fogászati rendelőnket!

Teljes lemezes kivehető fogpótlás, | amit a műfogsorról tudni kell
Teljes lemezes fogpótlásnak nevezzük az olyan kivehető fogpótlás, mely a teljes foghiány esetén kerül alkalmazásra, és a fogak illetve az íny pótlása a feladat. A kivehető fogpótlás a nyálkahártya csont alapzatán támaszkodik, és biztonságos helyben tartását az arcizomzatnak, a nyálkahártya-csont alap felszínének, a rágónyomásnak és a gravitációnak köszönheti. A műfogsor anyagát tekintve speciális műanyag, melyet gyakorta fém részekkel kombinálnak. Hosszú élettartam eléréséhez, fontos, hogy használaton kívül tisztítófolyadékban, vagy vízben kell tartani, mivel ellenkező esetben kiszárad és deformálódhat!

Teljes foghiány | következmények
• A rágóképesség csökkenése emésztési zavarokat, fekély kialakulását okozhatja
• Zavart képez a hangképzésben, mivel egyre nagyobb mértékben változik meg a szájüreg alakja és térfogata, a nyelv elhelyezkedése, az állcsont-gerinc alakja és mérete
• Megváltoznak az arcvonások, az arcizmok elvesztik támaszukat, ezáltal mélyülnek a ráncok
• Pszichés gátlások

A teljes lemezes kivehető fogpótlás | előnyei
• Rágóképesség visszanyerése
• A megváltozott arcvonások helyreállása
• Esztétikum
• Az állkapocs ízület károsodásának megelőzése
• A kialakult hangképzési és beszédzavarok megszűnése
• Kialakult pszichés zavarok megszűnése

Teljes lemezes kivehető fogpótlás | alkotórészei
• Alaplemez, ami a rágóerőt közvetíti a csontra és a nyálkahártya-csont alapzaton nyugszik
• A teljes esztétikum érdekében a műíny
• Műfogak - a rágóképesség helyreállítása, és az esztétikai hatás érdekében

Teljes lemezes kivehető fogpótlás | előkészítése
A teljes lemezes kivehető fogpótlás készítése számos tényező figyelembevételével kivitelezett nagyon bonyolult feladat. Számos tényező befolyásolja készítését, mint pl. mióta fogatlan a páciens, viselt-e már fogpótlást, milyen a szájüregének az állapota. Minden eset egyedi ezért a páciens adottságainak figyelembevételével kell a legmegfelelőbb fogpótlást tervezni. A kivehető protézis készítése nagyon pontos munkát igényel mind a fogorvosaink, mind a fogtechnikusaink részéről, hiszen a fogpótlást – mint már fentebb említettük- a vákuumhatás, kemény-és lágyrészek viszonya, és a pontosan illeszkedő alaplemez tartja fixen helyben.

A teljes lemezes kivehető fogpótlás | készítése
A kivehető protézis készítése hosszadalmas nagy odafigyelést igénylő folyamata, több fázisból áll.

Kivehető fogpótlás | személyes konzultáció
A kivehető protézis készítésének bevezető lépése a személyes konzultáció, mely során meghallgatjuk páciensünk panaszait és felmérjük szájüregének állapotát. Ennek ismeretében készítjük el a kezelési tervet.

Kivehető protézis | lenyomatvétel
A kezelési terv felállítását követően anatómiai lenyomatvétel készül, mely semmiféle fájdalommal nem jár, így érzéstelenítő igénybevétele sem történik. Az összes szájképlet lemintázása érdekében, a lenyomat az állcsontok méreténél nagyobb kanállal történik. 

Kivehető fogpótlás | gipszmintakészítés
Az anatómiai lenyomat a fogtechnikai laboratóriumba kerül, ahol a fogtechnikus gipsszel önti ki, majd elkészíti a gipszmintát. Ez a gipszminta kerül vissza a fogászati rendelőnkbe.

Kivehető protézis | egyéni lenyomatok határainak berajzolása
A gipszminta visszaérkezte után páciensünk szájképletének alapos tanulmányozása, és körbetapogatása után berajzolásra kerülnek az egyéni lenyomatok határai. Ez a minta ismét a fogtechnikai laboratóriumba kerül, ahol egy olyan egyedi lenyomatkanál készül, ami tökéletesen illeszthető páciensünk állkapcsához, a minél pontosabb lenyomatvétel érdekében.

Kivehető fogpótlás | egyedi kanál
A kész egyénre szabott kanál segítségével újabb lenyomatvétel történik, amit funkciós lenyomatnak hívunk, hiszen a páciens funkciós mozgásait, pl. mosoly, nevetés, nyelés, nyelvmozgatás. Ez a lenyomat is a fogtechnikai laborba kerül.

Kivehető protézis | harapási sablon
A fogtechnikai laboratóriumban, a minta gipsszel való kitöltése után, elkészítik a harapási sablont, mely tartalmazza az alaplemezt, de fogak helyett viasztömb van rajta. A sablon segítségével tudjuk a fogak vízszintes és függőleges viszonyát beállítani, illetve meghatározni a fogak elhelyezkedését és hosszát.

Kivehető fogpótlás | az elkészítendő fogpótlás paraméterei

A harapási sablonok segítségével meghatározott állcsontok egymáshoz viszonyított helyzete után, még az elkésztésre váró fogpótlás színének kiválasztása kerül terítékre. Az alsó és a felső sablon egymáshoz rögzítése után ismét a fogtechnikai laboratóriumba kerül a minta, ahol elkészítik a próbafogsort, melyet páciensünk következő látogatása alkalmával próbálunk fel.

Kivehető protézis | illeszkedés és stabilitás ellenőrzés
Ebben a fázisban ellenőrizzük az alaplemez megfelelő stabilitását, hiszen a stabilitásnak köszönhetően fog szilárdan helyben maradni a protézis. Ezután már csak a fogak ellenőrzése, a műíny és annak, vastagságának, esztétikumának és az állcsontok viszonyának rendben léte van hátra. A fogpróba alkalmával még van lehetőség a fogak nagyságának, formájának, állásának módosítására. Ha fogorvosunk és páciensünk is egyaránt megfelelőnek ítéli a protézist elkészülhet a végleges kivehető pótlás

Kivehető fogpótlás | a végleges protézis
Utolsó lépés a végleges teljes lemezes fogpótlást bepróbálása és ellenőrzése, mely során a már jól ismert műveleteket hajtja végre fogorvosunk, mint a próbafogsor esetén. Befejezettnek akkor tekintjük a kivehető fogpótlás körüli munkálatokat, ha páciensünk tökéletes mértékben elégedett munkánkkal.

Új protézis | elkerülhetetlen kellemetlenségek
• Eleinte nehézségekbe ütközhet a kivehető fogpótlás behelyezése a szájba illetve az eltávolítása
• Újra kell tanulni a rágómozdulatokat, ez akár egy-két hónapot is igénybe vehet, és kezdetben figyelni kell arra is, hogy mindkét oldalon, lehetőleg azonos mértékben történjen a rágás, hiszen az egyik oldal túlzott terhelése esetén elmozdulhat a protézis nyálkahártya sérülést okozva ezzel
• Átmenetileg csökkenhet az ízek érzékelése
• Néhány átmeneti nap csupán, de meg kell tanulni beszélni az új protézissel
• A protézishez való hozzászokási fázisban ajánlatos puhább állagú ételeket fogyasztani, később fokozatosan vissza lehet térni a megszokott étrendhez
• A túlzottan forró, kemény, ragacsos, vagy morzsázó ételek kerülendőek
• Néhány átmeneti nap szintén, de fokozott nyálképződésre lehet számítani
• Fájdalmat okozhat eleinte a fogsor által nyomott íny, érzékeny lehet, sőt fájdalomra is lehet számítani eleinte. Ilyen esetben haladéktalanul keresse fel fogorvosi rendelőnket, ahol ellenőrizzük a protézist és korrigálhatjuk az alaplemezt!
• Elmozdulhat a fogsor, köhögés, nevetés hatására, ezt óvatosa összezárással kiküszöbölheti
• Protézisragasztóval fokozhatja stabilitását

Kivehető protézis | a műfogsor tisztán tartása
Teljes lemezes kivehető fogpótlást viselő pácienseinknek nem csak a kivehető protézis behelyezését és kivételét kell megtanulni, hanem a kivehető fogpótlás ápolását is. Az egyik legfontosabb tudnivaló, hogy a protézis anyaga merőben eltér a természetes fogak anyagától, így tisztításuk, ápolásuk is máshogy történik.

Kivehető fogpótlás | tisztítás
A természetes fogakhoz hasonlóan, az ételmaradéktól, lepedéktől a műfogsort is meg kell tisztítani.
Ennek menete a következő:
• vegye ki szájából a kivehető fogpótlást
• öblítse le folyóvíz alatt
• tisztítsa meg alaposan –ügyelve a bemélyedésekre- kivehető protézisét keményebb sörtéjű fogkefével, külön erre a célra kapható már kivehető protézis számára kifejlesztett speciális fogkefe
• minden étkezés után ajánlatos a kivehető fogpótlás tisztítási procedúrája
• bizonyos időszakonként –heti 1-2 alkalommal- ajánlatos tisztítófolyadék vagy tabletta használata kiegészítésként
• tisztítófolyadék illetve tabletta használata előtt mechanikusan tisztítsuk meg a kivehető protézist fogkefével
• a tisztítófolyadék használata során gyorsan kíméletesen szabadulhat meg a kivehető fogpótláson lerakódott szennyeződésektől, lepedéktől, az elszíneződéstől, valamint a kellemetlen leheletet és gyulladást okozó baktériumoktól, gombaölő tulajdonságáról nem is beszélve.
• mielőtt a tisztítófolyadékkal kezelt kivehető fogpótlást visszahelyezné a szájába, vízzel feltétlenül öblítse le

Kivehető fogpótlás | éjszakai viselés
A kivehető műfogsor éjszakai viseléséről nagymértékben megoszlanak a vélemények. Összegzésképp azt tanácsoljuk, ha kényelmes, nyugodtan viselheti éjszaka is a kivehető fogpótlást, de ha kényelmetlen, akkor a fentebb leírt tisztítási útmutató alapján megtisztított kivehető protézist tegye éjszakára tisztítófolyadékba, esetleg tiszta zsebkendőbe, protézistároló dobozba.

Overdenture fogpótlás | implantátummal a teljes biztonságért
Gyakorta fordul elő, még a legprecízebb fogorvosi, fogtechnikai munka ellenére is, hogy a kivehető fogpótlás stabilitása, rögzülése nem megfelelő. Ezért leginkább a szájüreg kemény/lágyszöveteinek egymáshoz rendelt viszonya a felelős. Ezt korrigálandó, teljes foghiány esetén lehetőség van az overdenture kivehető fogpótlás készítésére.

Kivehető protézis | az Overdenture módszer
Az overdenture fogpótlás olyan teljes lemezes kivehető fogpótlás módszer, amely minimum két, de nagyáltalánosságban négy implantátum segítségével rögzül az állkapocshoz. Ilyenkor nem korona készül az implantátumokra, hanem egy speciális sín, amire rápattan a kivehető protézis, így biztosítva a tökéletes stabilitást. Az Overdenture módszerrel felhelyezett kivehető fogpótlások, ugyanolyan módszerrel vehetőek ki, illetve helyezhetőek be, mint hagyományos társaik.

Kivehető fogpótlások | a teljes lemezes és az Overdenture közötti különbség
A teljes lemezes kivehető fogpótlás és az Overdenture kivehető protézis közötti különbség a rögzülésben rejlik. Míg a teljes lemezes kivehető fogpótlást a szájüreg anatómiai viszonyai illetve a vákuumhatás rögzíti, addig az Overdenture speciális patentekkel rögzül.

Overdenture | alkalmazása
Manapság egyre gyakrabban van alkalmazásban az Overdenture módszer, elsősorban az alsó állcsont esetében, hiszen itt kell a legtöbb nehézséggel számolni a kivehető fogpótlás stabilitásával kapcsolatban. De itt is igaz az, hogy nem minden mindegyik állcsont, -különösen teljes foghiány esetén- alkalmas az implantátum befogadására.

Overdenture fogpótlás | elkészítés
• Személyes konzultáció során, a fogorvos megvizsgálja a szájüreget, és feltérképezi az anatómiai viszonyokat
• A pácienssel egyeztetve elkészítjük a kezelési tervet
• Beültetésre kerülnek az implantátumok
• 4-6 hónapos gyógyulási időszak következik
• A gyógyulási idő leteltével, felhelyezzük az implantátumokra a felépítményeket, melyhez majd patentszerűen rögzül a fogsor

Fogászati centrumunk további szolgáltatásai:
• diagnosztika (oral kamera, panoráma röntgen)
• dentálhigiénia, fogkozmetika (fogfehérítés)
• esztétikai fogászat (héjak, betétek, fogprotézis)
• fogmegtartó kezelés, fogínysorvadás kezelése, gyökérkezelés
• szájsebészet, implantológia, paradontológia
• gyermek-és preventív fogászat
• fogszabályozás

Kulcsszófelhő: fogpótlás, fog pótlás